2.jpg

Noodverlichting

Het bouwbesluit (o.a. NEN1010), het gebruiksbesluit (o.a. NEN-EN 1838, NEN 6088), de Arbo-wet (NEN-EN 1838) en de wet milieubeheer zijn de wettelijke kaders waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen.
De brandweer en gemeente zijn in deze dus slechts nog een adviserend orgaan die een noodverlichtingsinstallatie alleen nog kunnen afkeuren indien deze niet voldoet aan de wettelijke eisen.

In de Arbo-wet is vastgelegd dat een noodverlichtingsinstallatie regelmatig gecontroleerd en onderhouden dient te worden.
De huidige wetgeving geeft aan dat een noodverlichtingsinstallatie in de meeste gevallen minimaal 1 x per jaar gecontroleerd dient te worden, in afwijkende gevallen vaker.
Zowel eigenaren als werkgevers zijn volgens de wet verantwoordelijk voor een goede en betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

Ook het onderhouden van uw noodverlichtingsinstallatie(s) kunt u met een gerust hart aan ons over laten.
Wij inventariseren en onderhouden bestaande noodverlichtingsinstallaties en houden voor u bij wanneer er eventueel onderdelen, zoals accupakken, vervangen moeten worden.
U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport waarin alle verrichte werkzaamheden en eventueel geconstateerde gebreken per armatuur vermeld staan, dit kunt u aan het betreffende logboek toevoegen.
Bij een brandweerinspectie en/of controle door uw gemeente kunt u dit rapport overhandigen. Indien er (nog) geen logboek aanwezig is kunnen wij dit ook voor u verzorgen.
Bij het onderhouden van uw noodverlichtingsinstallatie(s) verzorgen wij ook een verantwoorde afvoer van lichtbronnen, accu’s en apparatuur.Onze brochure

onze brochure

Lid van

Lid van Uneto VNI

Contact

ETB. Th. v.d. Vorst
Avignonlaan 63
5627 GA Eindhoven

Telefoon
040 – 248 51 18
Fax
040 – 248 51 19
 
 
Bank
ABN-AMRO
Rek.no.
41.67.40.669
B.T.W. nr.
NL.8225.48.100.B01